ADMINISTRACJA


Księgowość:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewelina Klusek
Tel : 32 / 45  37 103
Izabella Liźniewicz, Irena Kiełkowska, Małgorzta Wilkus

Dział kadr:
SPECJALISTA DO SPRAW PRACOWNICZYCH
Anna Falenta
Tel : 32 / 45 37 156

STANOWISKO DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
inspektor Kornelia Jarlak
Tel : 32 / 35 37 105

STARSZY INSPEKTOR DO SPRAW TECHNICZNYCH
Mirosław Tomas
Tel : 32 / 45 37 170

Dział Farmacji Szpitalnej:
INSPEKTOR DO SPRAW GOSPODARKI LEKIEM
dr n. farmacji - Marzena Ucherek
technik farmacji - Janeta Miszkurka
Tel : 32 / 45 37 151