PRACOWNIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH

JAKO JEDYNA Z PIERWSZYCH W POLSCE POSIADA AKREDYTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FTYZJOPULMONOLOGICZNEGO NA WYKONYWANIE BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH

Czynna codziennie od 7.0015.00
Tel. 032 / 45 37 111

Personel medyczny:
nadzór - dr n. med. Jacek Gabryś
starsza pielęgniarka - Jolanta Wiejacz
młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej - mgr Katarzyna Mikszta

Wykonuje badania medycznego oceniające objętość oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.
Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POCHP.

Rodzaje badań wykonywanych w pracowni:
fot. spirometr MASTER SCREEN PNEUMO i CYKLOERGOMETR typ ERM – 100R

fot. Analizator pH/ gazu we krwi AVL Compact 2