PRACOWNIA RTG

Pracownia czynna od 9.00 do 14.00

Inspektor ochrony radiologicznej : Beata Wygaś
Lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej : Bogusław Wiatrek
e-mail: rtg@wscp.wodzislaw.pl
tel. 032 / 45 37 112

fot. aparat RTG-SIRESCOP CX grafia ze statywem

fot. aparat RTG – skopia z TV

Pracownia RTG pracuje w systemie jednozmianowym. Zatrudnia technika RTG i lekarza radiologa. Pracownicy dysponują aktualnymi prawami do wykonywania zawodu, a nadzór nad nimi pełni Kierownik Pracowni RTG .
W pracowni wykonuje się badania dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnej oraz dla pacjentów poradni, z którymi szpital podpisał umowę.
Istnieje również możliwość wykonania badań odpłatnie - ze skierowaniem.