Oddział II - ilość łóżek 50
ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY fot.

ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW fot.


POKÓJ ZABIEGOWY fot.


Konsultacja onkologiczna: poniedziałki 16.0017.20
Izolda Mrochen -Domin
specjalista chorób wewnętrznych
specjalzacja onkologia kliniczna
Krystyna Kiełkowska
specjalista radioterapii onkologicznej

Konsultacja torako-chirurgiczna: środa 9.0010.20
Eugeniusz Malinowski
specjalista chirurgii klatki piersiowej
specjalizacja chirurgia ogólna


PUNKT CYTOSTATYCZNYCH fot. sala chorych Punktu Cytostatycznego

Punkt cytostatyczny funkcjonujący  Wojewódzkim Szpitalu Chorób stanowi wydzielone pomieszczenia z oddziału II, zgodnie z ustawą o zasadach bezpiecznej pracy przy przechowywaniu, rozpuszczaniu i podawaniu leków cytostatycznych.
Punkt cytostatyczny obsługuje kadra medyczna dwóch oddziałów – oddziału II i oddziału III. Personel lekarski po zdiagnozowaniu i odpowiednich konsultacjach zleca schemat cyklu chemicznego. Personel lekarski stanowią specjaliści chorób płuc, onkolog kliniczny, specjalista radioterapii onkologicznej oraz lekarz medycyny pracy, dbający o stan zdrowia osób dopuszczonych do pracy z cytostatykami.
Natomiast personel pielęgniarski zajmuje się przygotowywaniem i podawaniem leków cytostatycznych. Pomieszczenia punktu cytostatycznego stanowią salę chorych – 7 łóżek, dyżurkę pielęgniarską z podglądem na salę chorych, łazienkę dla pacjentów i pokój zabiegowy. W pokoju zabiegowym personel pielęgniarski przygotowuje leki cytostatyczne według określonych schematów indywidualnie dla każdego pacjenta. Pokój zabiegowy został wyposażony w komorę laminarną. Personel  pielęgniarski  odbył przeszkolenie w zakresie przechowywania, podawania i rozpuszczania leków cytostatycznych w Centrum Onkologii w Gliwicach. 

fot. pokój zabiegowy Punktu Cytostatycznego z komorą laminarną


fot. Dyżurka pielęgniarska Punktu Cytostatycznego
Tel. 032 / 45 37 127


PERSONEL MEDYCZNY fot. ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Jan Cieślicki
Specjalista chorób płuc
Tel. 0 32 / 45 37 130

LEKARZE:
Tel. 0 32 / 45 37 129

Lek. med. Alicja Szczepańska – za-ca ordynatora
Specjalista chorób płuc

Lek. med. Beata Konstanty-Mesjasz
Specjalista chorób płuc

Lek. med. Maciej Nowak
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Małgorzata Morawska
specjalista chorób wewnętrznych


PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Halina Herman
Tel: 0 32 / 45 37 132


fot.kaplica szpitalna