ODDZIAŁ III - ilość łóżek 26

ODDZIAŁ PULMONOLOGII I REHABILITACJI ODDECHOWEJfot.


ŁAZIENKI DLA PACJENTÓW fot.

fot.

Na oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka chorób płuc i leczenie:

POKÓJ ZABIEGOWY fot.


PERSONEL MEDYCZNY fot. ORDYNATOR ODDZIAŁU
dr n. med. Jacek Gabryś
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 116

LEKARZE:
Lek. med. Ewa Koźlik
specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Piotr Marcisz
Specjalista chorób wewnętrznych

Lek. med. Grzegorz Gawron
Specjalista chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 115

REHABILITANCI:
mgr Romana Buchta
mgr Bogdan Milion
Tel. 0 32 / 4537 115PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA fot.Lucyna Szcześniak
Tel. 0 32 / 45 37 121

Dyżurka pielęgniarska :
Tel. 0 32 / 45 37 121