Aktualne przetargi zamieszczane są na platformie zakupowej:https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislawUsługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych
nr sprawy 14/2020/DZP/PN

Postępowanie dostępne jest również na Platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislawNumer ogłoszenia BZP: 771811-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 29.12.2020, data publikacji 29.12.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy
Termin składania ofert: 20.01.2020 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 20.01.2020 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_i_zalaczniki_14_2020.7z
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_771811_n_2020.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540399133_n_2021.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_usluga sprzatania.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_14_20.pdf


Dostawy leków
nr sprawy 13/2020/DZP/PN

Postępowanie dostępne jest również na Platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408071Numer ogłoszenia BZP: 767876-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 16.12.2020, data publikacji 16.12.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021
Termin składania ofert: 30.12.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_13_20.7z
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_767876.pdf


Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i opatrunków,
nr sprawy 12/2020/DZP/PN

Postępowanie dostępne jest również na Platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396428Numer ogłoszenia BZP: 610334-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 16.11.2020, data publikacji 16.11.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2021-31.12.2021
Termin składania ofert: 01.12.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 01.12.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_i_zalaczniki_12_2020.7z
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_610334_n_2020.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540236632.pdf


Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie pn.

Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia,

nr sprawy 9/2020/DZP/PN

Szczegółowe informacje zamieszczono na Platformie Zakupowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/wscp_wodzislawDostawy leków
nr sprawy 11/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 591515-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 30.09.2020, data publikacji 30.09.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia do 31.12.2020
Termin składania ofert: 09.10.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 09.10.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_i_zalaczniki_11_2020.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_bzp_591515_n_2020.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_11_20.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_11_20.pdf


Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca: Dostawy opału (eko-groszek)
nr sprawy 10/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 576169-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 2020-08-20, data publikacji: 2020-08-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin związania ofertą:: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Termin składania ofert: 31.08.2020 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena - 100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ 10-2020-DZP-PN.zip
Ogłoszenie BZP: Ogloszenie_o_zam_10_2020_DZP_PN.pdf
Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi 10_2020_DZP_PN 1.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_10_2020_DZP_PN.pdf
Wyniki postępowania: skan_20200908_130725_000221.pdf


Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
nr sprawy 8/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 553831-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 23.06.2020, data publikacji: 23.06.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 08.07.2020 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 08.07.2020 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena - 80%, czas dostarczenia posiłku w trybie "cito" - 10%, wsad do kotła - 10%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_8_2020_dzp_pn_23062020.docx
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_ 553831.pdf
Odpowiedzi na pytania: Odpowiedz1__8_2020_DZP_PN.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540114851_n_2020.pdf
Odpowiedzi na pytania 2: Odpowiedzi na pytania 8_2020_DZP_PN_2.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_8_20.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_8_2020.pdf


Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium
nr sprawy 7/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 539813-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 14.05.2020, data publikacji 14.05.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 26.05.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 26.05.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_7_2020.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_539813_n_2020.pdf
Identyfikator postępowania miniPortal: d06a52ad-fc81-4dae-814d-18d1515f851c
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_7_20.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_7_20_cz2.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_7_2020.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_7_2020.pdf


Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
nr sprawy 6/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 530777-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 09.04.2020, data publikacji 09.04.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - część nr 1,2,3,4, 24 miesiące od daty zawarcia umowy - część nr 5
Termin składania ofert: 24.04.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 24.04.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_i_zalaczniki_6_2020.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_530777_n_2020.pdf
Identyfikator postępowania miniPortal: fa851922-d48b-48e4-a5ba-b95785ee633a
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540065939_n_2020.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_zmiana_czesc_3_sprawa_6_2020.zip
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_6_20.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_6_20.pdf


Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
nr sprawy 5/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 524943-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 18.03.2020, data publikacji 18.03.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 27.03.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 27.03.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_05_2020.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_524943.pdf


W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - zakup doposażenia - sprzęt gospodarczy
4/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 522700-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 12.03.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 20.03.2020 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 20.03.2020 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: Cena -60%
Okres udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia -30 %
Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia - 10%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_4_2020_sprzet_gospodarczy.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_522700_n_2020.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_4_2020.pdf
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_4_2020.pdf
Wyniki postępowania cz. 11: wybranie_4_2020_zadanie11.pdf


W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu ruchu
3/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 503198-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 16.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 27.01.2020 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: Cena -60%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia -30 %
Dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu - 10%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_03_2020 szkolenia.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_503198.pdf
Wzór umowy (wersja pdf): zalacznik_nr_4_2_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_3_20.doc
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_03_20.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_postepowania_3_20.pdf


W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - zakup wózków do transportu leków
nr sprawy 2/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 500865-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 08.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres realizacji: do 7 tygodni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 17.01.2020 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 17.01.2020 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: Cena -60%
Okres udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia -36 %
Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia - 4%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_i_zalaczniki_2_2020_dzp_pn.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_500865_n_2020.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540006474.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_2_20.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_2_2020.pdf
Wyniki postępowania: wyniki_postepowania_2_2020.pdf


Modernizacja gospodarki energią w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
nr sprawy 1/2020/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 500864-N-2020; data wysłania ogłoszenia: 08.01.2020, data publikacji 08.01.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin wykonania robót: maksymalnie do 30.09.2020
Termin składania ofert: 24.01.2020 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 24.01.2020 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -60%, termin wykonania -20%, gwarancja - 20%Załączniki:Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków, płynów infuzyjnych
nr sprawy 17/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 622077-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 14.11.2019, data publikacji 14.11.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2020 - 31.12.2020
Termin składania ofert: 26.11.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 26.11.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - zakup dygestorium
nr sprawy 16/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 618372-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 05.11.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres realizacji: do 13.12.2019
Termin składania ofert: 15.11.2019 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2019 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: Cena -60%
Okres udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia -36 %
Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia - 4%Załączniki:Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia
nr sprawy 11/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia DUUE: 2019/S 202-490819; data wysłania ogłoszenia: 15.10.2019, data publikacji 18.10.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2020 do 31.12.2020
Termin składania ofert: 28.11.2019 godzina 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 28.11.2019 godzina 13:15:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_zalaczniki_11_2019_dostawy_lekow.zip
Ogłoszenie DUUE: 2019-OJS202-490819-pl.pdf
Identyfikator postępowania miniPortal: 9bc989ad-aab7-4d6c-a73d-792114197414
Poprawiony załącznik nr 1 do opz: Zalacznik_nr1_do_opz_form_asortymentowo_cenowe_poprawione.zip
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_terminu.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2019_OJS221_542006_pl.pdf
Informacja dodatkowa Część 11: informacja_o_czesci_11_dostawa_lekow.pdf
Informacja o zmianie w opz i terminie składania ofert: zmiana_terminu_i_opisu_cz8_i_11.zip
Odpowiedzi na pytania: odpowiedz_na_pytania_20_11_19_dostawa_lekow.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_11_2019.pdf
Wyniki postępowania: zawiadomienie_o_wynikach_11_19_dostawa_lekow.pdf


Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne
nr sprawy 15/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 603951-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 01.10.2019, data publikacji 01.10.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin wykonania robót: maksymalnie do 13.12.2019
Termin składania ofert: 16.10.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 16.10.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -60%, termin wykonania -30%, kary umowne - 10%Załączniki:Modernizacja gospodarki energią w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
nr sprawy 14/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 597614-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 16.09.2019, data publikacji 16.09.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin wykonania robót: maksymalnie do 31.10.2020
Termin składania ofert: 04.10.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -60%, termin wykonania -20%, gwarancja - 20%Załączniki:W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
- szkolenia pracowników
nr sprawy 12/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 592819-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 04.09.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres realizacji: do 30.11.2019
Termin składania ofert: 18.09.2019 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 18.09.2019 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: Cena -60%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia -30 %
Dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu - 10%Załączniki:

SIWZ: siwz_i_zalaczniki_12_2019.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_592819_n_2019.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_12_19.pdf
Odpowiedzi na pytania cz2: odpowiedzi_na_pytania_czesc_2_sprawa_12_19.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540192213.pdf
Załączniki do SIWZ: zalaczniki_do_siwz_12_19.zip
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_12_19_szkolenia_personelu.pdf
Sprostowanie informacja z otwarcia ofert: Sprostowanie_informacja_z_otwarcia_ofert_12_19_szkolenia_personelu.pdf
Wyniki postępowania Zadanie nr 2: informacja_o_wyborze_zadanie_nr2.pdf
Unieważnienie postępowania Zadanie nr 3: uniewaznienie_zadanie_nr3.pdf
Wyniki postępowania Zadanie nr 1: wynik_zadanie_nr1_12_2019.pdf


Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne
nr sprawy 13/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 590883-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 29.08.2019, data publikacji 29.08.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin wykonania robót: maksymalnie do 30.11.2019
Termin składania ofert: 17.09.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -60%, termin wykonania -20%, kary umowne - 20%Załączniki:

SIWZ: siwz_zalaczniki_13_2019.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_590883.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540189363.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_i_zalaczniki_13_2019.zip
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_13_19_adaptacja_labor.pdf
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_13_2019.pdf
Unieważnienie wyniku postępowania: ZAW_uniewaznienie_wyboru_13_2019.pdf
Unieważnienie postępowania: ZAW_uniewaznienie_postepowania_13_2019.pdf


Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne
nr sprawy 10/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 583266-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 06.08.2019, data publikacji 06.08.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin wykonania robót: maksymalnie do 31.10.2019
Termin składania ofert: 27.08.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 27.08.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -60%, termin wykonania -20%, kary umowne - 20%Załączniki:W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
- Zakup doposażenia - poprawa ergonomii warunków pracy

nr sprawy 8/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 580241-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 31.07.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 12.08.2019 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 12.08.2019 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: Cena -60%
Okres udzielonej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia -36 %
Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia - 4%Załączniki:Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych

nr sprawy 5/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 563007-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 27.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy
Termin składania ofert: 10.07.2019 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2019 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy opału

nr sprawy 9/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 565921-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 27.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 08.07.2019 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 08.07.2019 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję wraz z transportem oraz leasingiem pościeli

nr sprawy 4/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 557181-N- 2019; data wysłania ogłoszenia: 05.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 30.06.2022
Termin składania ofert: 14.06.2019 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 14.06.2019 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym

nr sprawy 7/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 553458-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 29.05.2019, data publikacji 29.05.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.07.2019-30.06.2022
Termin składania ofert: 17.06.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 17.06.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium

nr sprawy 6/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 545781-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 09.05.2019, data publikacji 09.05.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17.05.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy sprzętu jednorazowego użytku i leków

nr sprawy 3/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 536839-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 12.04.2019, data publikacji 12.04.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - część nr 1,2,3,4; do 31.12.2019 - część nr 5,6
Termin składania ofert: 25.04.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 25.04.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium

nr sprawy 2/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 535073-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 08.04.2019, data publikacji 08.04.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 18.04.2019 godz. 13:20
Termin otwarcia ofert: 18.04.2019 godz. 13:30
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

nr sprawy 1/2019/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 532295-N-2019; data wysłania ogłoszenia: 01.04.2019, data publikacji 01.04.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin wykonania robót: maksymalnie do 30.09.2019
Termin składania ofert: 17.04.2019 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 17.04.2019 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -60%, termin wykonania -20%, kary umowne - 20%Załączniki:Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

nr sprawy 6/2018/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 645008-N-2018; data wysłania ogłoszenia: 06.11.2018, data publikacji 06.11.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2019-31.12.2019
Termin składania ofert: 16.11.2018 godz. 14:00
Termin otwarcia ofert: 16.11.2018 godz. 14:10
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń

nr sprawy 4/2018/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 602886-N-2018; data wysłania ogłoszenia: 10.08.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy:Część nr 1,2,4,5,6,7 -30 dni od daty zawarcia umowy,
Część nr 3 -60 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 29.08.2018 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 29.08.2018 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: 1. Część nr 1,2,3,4:
a) cena oferty – 60 pkt
b) gwarancja -24 pkt
c) ilość bezpłatnych przeglądów urządzeń po okresie gwarancji – 16 pkt.
2. Część nr 5,7 - cena oferty - 60 pkt. , okres gwarancji 40 pkt.,
3. Część nr 6 – cena oferty: 60 pkt., okres gwarancji – 20 pkt., parametry techniczne 20 pkt.Załączniki:

SIWZ: SIWZ_i_zalaczniki_4_2018_DZP_PN.zip
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_602886_N_2018.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_500199562.pdf
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert: informacja_o_przesunieciu_terminu.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_4_2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_4_2018.pdf
Wyniki postępowania: wyniki_4_2018.pdf


Dostawy opału

nr sprawy 5/2018/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 593477-N-2018; data wysłania ogłoszenia: 24.07.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 01.08.2018 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 01.08.2018 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
  Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia


Załączniki:Usługa kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca

nr sprawy 3/2018/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 572816-N-2018; data wysłania ogłoszenia: 14.06.2018, data publikacji: 14.06.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 24 miesięce od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 29.06.2018 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 29.06.2018 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena - 60%, jakość posiłków - 20%, czas dostarczenia posiłku w trybie "cito" - 20%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_zywienie.zip
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_bzp_572816.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_500141505_n_2018.pdf
Odpowiedzi na pytania i załączniki: odpowiedzi_i_zalaczniki_do_sprawy_3_18.zip
Odpowiedzi na pytania cz2: odpowiedz_pytania_cz2_3_2018.pdf
Protokół z otwarcia: protokol_z_otwarcia_ofert_3_2018.pdf
Wyniki postępowania: wyniki_3_2018_usluga_zywienia.pdf


Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium

nr sprawy 2/2018/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 548689-N-2018; data wysłania ogłoszenia: 20.04.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 07.05.2018 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 07.05.2018 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_i_zalaczniki_2_2018.zip
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_o_zamowieniu_548689_n_2018.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedz_pytania_2_2018.pdf
Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert_2_2018_laboratorium.pdf
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_2_2018.pdf


Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

nr sprawy 1/2018/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 541633-N-2018; data wysłania ogłoszenia: 09.04.2018, data publikacji 09.04.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: Część nr 1-4: 01.05.2018 -30.04.2019 r.
Okres obowiązywania umowy: Część nr 5: od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r.
Termin składania ofert: 20.04.2018 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 20.04.2018 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_załaczniki_1_2018.zip
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_ 541633_n_2018.pdf
Odpowiedź na pytania: odpowiedz_pytania_1_2018.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_500081537.pdf
Odpowiedź na pytania 2: odpowiedz_pytania_1_2018_czesc_2.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_1_2018.pdf
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_1_2018.pdf


Dostawy sprzętu jednorazowego użytku

nr sprawy 6/2017/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 618502-N-2017; data wysłania ogłoszenia: 20.11.2017, data publikacji 20.11.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2018 do 31.12.2018
Termin składania ofert: 30.11.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ i załączniki: siwz_6_2017_oraz_zalacznik.zip
Ogłoszenie o zamówieniu: ogloszenie_nr_618502_n_2017.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedz_pytania_6_2017.pdf
Informacja z otwarcia: informacja_z_otwarcia_ofert_6_2017.pdf
Wynik postępowania: wynik_postepowania_6_2017.pdf


Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (kuchnia) wraz z wyposażeniem

Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 3 lata od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 24.11.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 24.11.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

Pliki do pobrania: najem_kuchnia_4_2017.zip


Informujemy, że ogłoszone jest postępowanie na usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach szpitalnych i biurowych – Zamówienie Wspólne Szpitali

Postępowanie prowadzi Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie:


http://szpital-pilchowice.pl/przetarg/uslugi-utrzymania-czystosci-w-pomieszczeniach-szpitalnych-i-biurowych-zamowienie-wspolne-szpitali/
Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia

nr sprawy 4/2017/DZP/PNNumer ogłoszenia DUUE: 2017/S 193-395531; data wysłania ogłoszenia: 03.10.2017, data publikacji 07.10.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.01.2018 do 31.12.2018
Termin składania ofert: 23.11.2017 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 23.11.2017 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

Informacja o zmianach: zmiany_w_postepowaniu_07_11_17.pdf
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu: sprostowanie_ogloszenia.pdf
Nowe i poprawione pakiety: nowe_i_poprawione_pakiety.zip
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_4_2017_dostawa_lekow_13_11_17.pdf
Wzor umowy: zal_nr_5_wzor_umowy_4_2017_po_zmianie.doc
Odpowiedzi na pytania cz. 2: odpowiedz_pytania_cz._2_16_11_17.pdf
SIWZ: SIWZ_i_zalaczniki_do_SIWZ_4_2017_dzp_pn.zip
Ogłoszenie DUUE: Ogloszenie_2017_S_193_395531.pdf
Informacja z otwarcia ofert: informacja_z_otwarcia_ofert_4_2017_dzp_pn.pdf
Wynik postępowania: ZAW_Wybranie_4_2017.pdf


Zabezpieczenie przeciwpożarowe wraz z malowaniem II piętra Budynku Głównego

nr sprawy 5/2017/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 590567-N-2017; data wysłania ogłoszenia: 19.09.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 30.11.2017
Termin składania ofert: 05.10.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 05.10.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia


Załączniki:

Ogłoszenie: ogloszenie_o_lokalu_mieszkalnym_2.pdf
04.09.2017


Dostawy leków

nr sprawy 3/2017/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 516935-N-2017; data wysłania ogłoszenia: 25.05.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 01.07.2017 do 31.12.2017
Termin składania ofert: 05.06.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

nr sprawy 2/2017/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 64080 - 2017; data wysłania ogłoszenia: 11.04.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: część nr -1,3,4 -12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
część nr 2 -24 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 21.04.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 21.04.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium

nr sprawy 1/2017/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 52569 - 2017; data wysłania ogłoszenia: 27.03.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: część nr -1,2,3,4,5,6,7,8,10- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
część nr 9, 11 -36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 07.04.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 07.04.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia


Załączniki:Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (kuchnia) wraz z wyposażeniem nr sprawy 1/N/2017Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 3 lata od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 31.03.2017 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 31.03.2017 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję wraz z transportem oraz leasingiem pościeli

nr sprawy 14/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 369091 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 16.12.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 30.06.2019
Termin składania ofert: 28.12.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 28.12.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków

nr sprawy 13/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 365012 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 12.12.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2017
Termin składania ofert: 21.12.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 21.12.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_13_2016_wscp.zip
Ogłoszenie BZP: Ogloszenie_365012_bzp.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_369099.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_13_2016_jednor_wscp.pdf
Protokół z otwarcia ofert: protokol_z_otwarcia_ofert_13_2016_wscp_jednoraz.pdf
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_13_2016_jednor_wscp.pdf


Usługa pralnicza obejmująca pranie i dezynfekcję wraz z transportem oraz leasingiem pościeli

nr sprawy 12/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 359363 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 05.12.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2019
Termin składania ofert: 14.12.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy leków

nr sprawy 11/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 354591 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 29.11.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 31.12.2017
Termin składania ofert: 07.12.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 07.12.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawy opału (eko-groszek)

nr sprawy 10/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 353499 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 28.11.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 30.06.2018
Termin składania ofert: 06.12.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Zakup polisomnografu

nr sprawy 9/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 340135 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 09.11.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: do 30.11.2016
Termin składania ofert: 17.11.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -80%, gwarancja - 20%Załączniki:

SIWZ: SIWZ 9-2016.zip
Ogłoszenie BZP: OgBoszenie bzp 340135.pdf
Protokół z otwarcia ofert: protokol_z_otwarcia_polisomnograf.pdf
Wynik przetargu: ZAW_Wybranie_9-2016.pdf


Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (kuchnia) wraz z wyposażeniem nr sprawy 1/N/2016
Tryb przetargu: przetarg pisemny nieograniczony
Okres obowiązywania umowy: 3 lata od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 19.08.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 19.08.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Usługa kompleksowego żywienia pacjentów
nr sprawy 8/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 71915 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17.06.2016 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 17.06.2016 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i sklepiku
nr sprawy 6/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 46277 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 11.05.2016 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 11.05.2016 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na Poradnię gruźlicy i chorób płuc
nr sprawy : 7/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia: 46265 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 30.09.2016
Termin składania ofert: 11.05.2016 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 11.05.2016 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -95%, termin gwarancji - 5%Załączniki:Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości
nr sprawy 5/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia: 36943 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.06.2016 do 31.05.2018
Termin składania ofert: 22.04.2016 godzina 13:50:00
Termin otwarcia ofert: 22.04.2016 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena -70%, jakość - 30%Załączniki:Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz leków
nr sprawy 3/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 24721 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 09.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Pakiety nr 1,2,3,4,6,7 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, Pakiet nr 5 - 24 miesiące
Termin składania ofert: 23.03.2016 godzina 13:50:00
Termin otwarcia ofert: 23.03.2016 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: Pakiet nr 1,3,4,5,7 - cena -98%, termin dostawy-2%
Pakiet nr 2,6 - cena 100%Załączniki:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium
nr sprawy 4/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 23677 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 08.03.2017
Termin składania ofert: 15.03.2016 godzina 13:50:00
Termin otwarcia ofert: 15.03.2016 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena -98%, termin dostawy-2%Załączniki:Kompleksowa obsługa bankowa wraz z kredytem w rachunku bieżącym
w wysokości 550.000,00
nr sprawy 2/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 18697 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.04.2016-31.03.2019
Termin składania ofert: 15.03.2016 godzina 13:50:00
Termin otwarcia ofert: 15.03.2016 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena -90%, stała marża dotycząca kosztu kredytu w rachunku bankowym-5%,
jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu w rachunku bankowym-5%Załączniki:Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium
nr sprawy 1/2016/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 16355 - 2016; data wysłania ogłoszenia: 17.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 26.02.2016 godzina 13:50:00
Termin otwarcia ofert: 26.02.2016 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena -98%, termin dostawy-2%Załączniki:Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów opatrunkowych
nr sprawy 21/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 181253 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016
Termin składania ofert: 18.12.2015 godzina 13:45:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2015 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena -98%, termin dostawy-2%Załączniki:

SIWZ i załączniki: SIWZ_i_zalaczniki_21_2015.7z
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_bzp_181253.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_21_2015_wscp.pdf
Wyniki postępowania: wyniki_postepowania_21_2015_jedn_opat_wscp.pdf


Sukcesywna dostawa leków
nr sprawy 20/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 179429 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016
Termin składania ofert: 15.12.2015 godzina 13:50:00
Termin otwarcia ofert: 15.12.2015 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawa odczynników do aparatu MINDRAY BC 3600
nr sprawy 19/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 169163 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016
Termin składania ofert: 27.11.2015 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 27.11.2015 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena -95%, termin dostawy - 5%Załączniki:Dostawy opału - węgiel eko-groszek i orzech
nr sprawy 18/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 169167 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016
Termin składania ofert: 27.11.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 27.11.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Dostawa i montaż urządzeń do bezinwazyjnego osuszania budynków w zadaniu pod nazwą „Modernizacja Budynku Głównego Szpitala- zabezpieczenie przed podciąganiem wilgoci w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”
nr sprawy: 16/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 302206 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 09.12.2015
Termin składania ofert: 17.11.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 95%, bezpłatny serwis-5%Załączniki:Dostawy energii elektrycznej
nr sprawy 17/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 302160 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016
Termin składania ofert: 19.11.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 19.11.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:Udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 1 300 000,00 zł
nr sprawy 15/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 294150 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Uruchomienie środków pieniężnych do dwóch dni roboczych od daty zawarcia umowy, spłata zobowiązania -60 miesięcy
Termin składania ofert: 17.11.2015 godzina 13:15:00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2015 godzina 13:20:00
Kryteria oceny: cena -100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_pozyczka_1,3_mln_wscp.pdf
Załącznik nr 8: zalaczniki_do_siwz_15_2015_pozyczka_wscp.pdf
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_o_zamowieniu_bzp_294150_2015.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_pozyczka_302212.pdf
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert: zmiana_terminu_skladania_ofert_pozyczka.pdf
Odpowiedzi na pytania 15_2015: odpowiedzi_15_2015_pozyczka.pdf
Załącznik do odpowiedzi pożyczka: zalacznik_do_odpowiedzi_pozyczka.7z
Wyniki postępowania: wyniki_udzielenie_pozyczki_15_2015.pdf


Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
nr sprawy 14/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 139521 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 20.11.2015
Termin składania ofert: 30.09.2015 godzina 13:15:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2015 godzina 13:30:00
Kryteria oceny: cena 90%, gwarancja 10%Załączniki:Ucyfrowienie aparatu RTG
nr sprawy 13/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 247160 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 21.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 10.11.2015
Termin składania ofert: 01.10.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 01.10.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 95%, gwarancja na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania 5%Załączniki:Remont pomieszczeń Izby przyjęć
nr sprawy 12/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 136447 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 30.11.2015
Termin składania ofert: 30.09.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 90%, gwarancja 10%Załączniki:Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im dr A. Pawelca
Ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do wynajęcia
Załączniki:Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
nr sprawy 11/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 226354 - 2015; data wysłania ogłoszenia: 01.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 23.10.2015
Termin składania ofert: 11.09.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 11.09.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 90%, gwarancja 10%Załączniki:Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia
nr sprawy 03/ZP/2015/ZGNumer ogłoszenia DUUE: 2015/S 160-293445; data wysłania ogłoszenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2016 do 31.12.2016
Termin składania ofert: 05.10.2015 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 05.10.2015 godzina 10:30:00
Kryteria oceny: cena 99%, termin dostawy 1%Załączniki:Zabezpieczenie przeciwpożarowe parteru budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
nr sprawy 10/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 153242-2015; data wysłania ogłoszenia: 23.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 15.10.2015
Termin składania ofert: 08.07.2015 godzina 14:00:00
Termin otwarcia ofert: 08.07.2015 godzina 14:10:00
Kryteria oceny: cena 90%, gwarancja 10%Załączniki:Wymiana wykładziny w budynku głównym WSCP
nr sprawy 09/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 151664-2015; data wysłania ogłoszenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 30.09.2015
Termin składania ofert: 07.07.2015 godzina 13:45:00
Termin otwarcia ofert: 07.07.2015 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena 90%, gwarancja 10%Załączniki:Zakup sprzętu jednorazowego użytku
nr sprawy 8/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia BZP: 84530-2015; data wysłania ogłoszenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 24.04.2015 godzina 13:45:00
Termin otwarcia ofert: 24.04.2015 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena 95%, termin dostawy 5%Załączniki:Zakup środków dezynfekujących
nr sprawy 5/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia: 72400-2015; data wysłania ogłoszenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 31.12.2015
Termin składania ofert: 13.04.2015 godzina 13:45:00
Termin otwarcia ofert: 13.04.2015 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena 95%, termin dostawy 5%Załączniki:Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium
nr sprawy 7/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia: 70894-2015; data wysłania ogłoszenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 29.02.2016
Termin składania ofert: 10.04.2015 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 10.04.2015 godzina 10:30:00
Kryteria oceny: cena 95%, termin dostawy 5%Załączniki:Zakup sprzętu jednorazowego użytku, leków
nr sprawy 6/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia: 70884-2015; data wysłania ogłoszenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 31.12.2015 - Pakiety nr 4,5,6,7, do 31.03.2016 -Pakiety nr 1,3 Pakiet nr 2 - 24 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 10.04.2015 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 10.04.2015 godzina 10:45:00
Kryteria oceny: cena 95%, termin dostawy 5% - Pakiet nr 1,2,3; cena 100% - Pakiety nr 4,5,6,7Załączniki:Świadczenie usług transportu zwłok


Dyrekcja WSCP im. dr A. Pawelca zaprasza do przesłania oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na:

  • Transporcie zwłok z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca do chłodni
  • Transporcie zwłok do Pracowni Anatomopatologicznej w PPZOZ w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47, w celu wykonania sekcji zwłok (w tym transport dokumentacji do pracowni oraz zwrot dokumentacji po wykonaniu sekcji do Zamawiającego- w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty wykonania sekcji)
  • Przechowywaniu zwłok w chłodni do 72 godzin
  • Przygotowaniu zwłok i wydanie osobie uprawnionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej zmarłemu


W celu złożenia oferty prosimy posłużyć się wzorem załączonym do niniejszego zaproszenia i złożyć Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej „ Transport zwłok” do dnia 27.03.2015 r. do godziny 13:30 w Sekretariacie Dyrekcji WSCP. Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2015 roku w budynku Dyrekcji o godzinie 13:40.

Umowa zawarta zostanie na okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.

Data ogłoszenia: 23.03.2015

Termin realizacji: 01.04.2015-31.03.2017
Termin składania ofert: 27.03.2015 godzina 13:30
Termin otwarcia ofert: 27.03.2015 godzina 13:40Załączniki:Logo

Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w
Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim wraz z
wprowadzeniem e-usług
nr sprawy 4/2015/DZP/PNData wysłania ogłoszenia: 26.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 30.06.2015
Termin składania ofert: 10.04.2015 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 10.04.2015 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: cena 90%, gwarancja 10%Załączniki:

Ogłoszenie Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: ENOTICES_wscp_wodzislaw-2015-027601-F02-PL.pdf
SIWZ: siwz_zalaczniki_inform_wscp.zip
Wynik przetargu 4_2015 Informatyzacja: ZAW_Wybranie_4_2015_informatyzacja_int.pdf


Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium
nr sprawy 3/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia: 40236-2015; data wysłania ogłoszenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 28.02.2016
Termin składania ofert: 04.03.2015 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 04.03.2015 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 95%, termin dostawy 5%Załączniki:Zakup sprzętu jednorazowego użytku,
odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatora ABL5
nr sprawy 2/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia: 31146-2015; data wysłania ogłoszenia: 11.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 29.02.2016
Termin składania ofert: 20.02.2015 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 20.02.2015 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 95%, termin dostawy 5%Załączniki:Dostawa leków
nr sprawy 1/2015/DZP/PNNumer ogłoszenia: 18266-2015; data wysłania ogłoszenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 31.12.2015
Termin składania ofert: 09.02.2015 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 09.02.2015 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_1_2015_apteka.doc
Załącznik nr 1: zalacznik_nr1_leki_2015_wscp.xls
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_bzp_18266.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_18268.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia2.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf
Odpowiedzi na pytania leki 1_2015 wscp: odpowiedzi_na_pytania_leki_1_2015_wscp.pdf
Pakiety poprawione i nowe 1_2015 wscp: pakiety_poprawione_i_nowe_1_2015_wscp.xls
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_1_zp.pdf
Wyniki postępowania - pozostałe pakiety: ZAW_Wybranie_1_zp pozostale pakiety.pdf


Dostawa węgla
nr sprawy 18/2014/DZP/PNNumer ogłoszenia: 394000; data zamieszczenia ogłoszenia: 01.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 31.12.2015
Termin składania ofert: 09.12.2014 godzina 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2014 godzina 13:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: siwz_wegiel_2015.pdf
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_bzp_394000.pdf
Wyjaśnienie węgiel: wyjasnienie_wegiel.pdf
Wyniki węgiel: wyniki_wegiel.pdf


Dostawa leków
nr sprawy 17/2014/DZP/PNNumer ogłoszenia: 2014/S 208-368232; data wysłania ogłoszenia: 25.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 16.01.2016
Termin składania ofert: 05.12.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 05.12.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Dostawa odczynników do aparatu MINDRAY BC 3600
nr sprawy 16/2014/DZP/PNNumer ogłoszenia: 302052 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 31.12.2015
Termin składania ofert: 22.09.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 22.09.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: dostawy sprzętu jednorazowego użytku,
materiałów opatrunkowych
nr sprawy 15/2014/DZP/PNNumer ogłoszenia: 248826 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Od daty zawarcia umowy do 15.01.2016
Termin składania ofert: 01.08.2014 godzina 10:30:00
Termin otwarcia ofert: 01.08.2014 godzina 10:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_15_2014.pdf
Załącznik nr 1 - Pakiety: Zalacznik_nr_1_Pakiety_15_2014.pdf
Ogłoszenie BZP: ogloszenie_BZP_248826_2014.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 253756: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_253756.pdf
Odpowiedzi na pytania poprawiony i nowy pakiet: odpowiedzi_na_pytania_poprawiony_i_nowy_pakiet.zip
Wyniki postępowania nr 15-2014 wscp: wyniki_postepowania_nr_15_2014_wscp.pdf


Wodzisław Śląski: zabezpieczenie przeciwpożarowe oddziału II
w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im dr A.Pawelca,
nr sprawy 14/2014/DZP/PNNumer ogłoszenia: 243886 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 17.10.2014
Termin składania ofert: 06.08.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 06.08.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ Zabezpieczenie ppoż wscp: siwz_zabezpieczenie_ppoz_wscp.pdf
Załącznik nr_8 przedmiary: zalacznik_nr_8_przedmiary.zip
Ogłoszenie BZP_243886: ogloszenie_BZP_243886.pdf
Odpowiedzi na pytania 14-2014ppoz: odpowiedzi_na_pytania_14_2014ppoz.zip
Ogłoszenie wyników 14-2014: ogloszenie_wynikow_14_2014.pdf


Wodzisław Śląski: dostawy sprzętu jednorazowego użytku,
środków dezynfekcyjnych, produktów leczniczych, nr sprawy 13/2014/DZP/PNNumer ogłoszenia: 159572 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Zgodnie z zapisami SIWZ
Termin składania ofert: 20.05.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 20.05.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ 13_2014 apteka: SIWZ_13_2014_apteka.pdf
Pakiety 13_2014: pakiety_13_2014.pdf
Ogłoszenie BZP 159572_2014: ogloszenie_BZP_159572_2014.pdf
Odpowiedz na pytania 15.05.14 13_2014: odpowiedz_na_pytania_15_05_14_13_2014.pdf
Wyniki postępowania: Wyniki_postepowania_13_2014.pdf


Wodzisław Śląski: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystościNumer ogłoszenia: 145544 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 02.06.2014 do 31.05.2016
Termin składania ofert: 13.05.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 13.05.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ sprzątanie WSCP 12_2014: SIWZ_sprzatanie_wscp_powtorka_12_2014.pdf
Załączniki sprzątanie wscp: zalaczniki_do_siwz_sprzatanie_12_2014.zip
Ogłoszenie BZP 145544_2014: ogloszenie_bzp_145544_2014.pdf
Odpowiedzi 7 maja wscp sprzątanie: odpowiedzi_7_maja_wscp_sprzatanie.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 153890_2014: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_BZP_153890_2014.pdf
sprostowanie_do_odpowiedzi_9_maja_wscp_sprzatanie: sprostowanie_do_odpowiedzi_9_maja_wscp_sprzatanie.pdf
Wyniki 12_2014: wyniki_12_2014.pdf


Wodzisław Śląski: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystościNumer ogłoszenia: 120116 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.05.2014 do 05.05.2016
Termin składania ofert: 18.04.2014 godzina 09:00:00
Termin otwarcia ofert: 18.04.2014 godzina 09:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ sprzatanie wscp: SIWZ_sprzatanie_wscp.doc
Załączniki sprzątanie wscp: zalaczniki_sprzatanie_wscp.zip
Ogłoszenie BZP 120116_2014: ogloszenie_BZP_120116_2014.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 127602-2014: ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_BZP_127602_2014.pdf
Przesunięcie terminu: przesuniecie_terminu.pdf
Załącznik nr 1 wymagania org_tech: zalacznik_nr_1_wymagania_org_tech.doc
Załącznik nr II oferta poprawiony: zalacznik_nr_II_oferta_poprawiony.doc
Odpowiedzi sprzątanie 15.04_int: odpowiedzi_sprzatanie_15_04_int.pdf
Odpowiedz na pytania 16_04: odpowiedz_na_pytania_16_04.pdf
Unieważnienie postępowania 11_2014: Uniewaznienie_postepowania_11_2014.pdf


Wodzisław Śląski: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów
wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni i sklepikuNumer ogłoszenia: 48767 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 21.03.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ 10_2014 DZP PN: SIWZ_10_2014_DZP_PN.doc
Ogłoszenie BZP nr_48767_2014: ogloszenieBZP_nr_48767_2014.pdf
BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 56503 2014_03_18: BZPogloszenie_o_zmianie_ogloszenia56503_2014_03_18.pdf
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 10_2014_DZP_PN: ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_10_2014_DZP_PN.doc
Wyniki postępowania 10_2014: ZAW_Wybranie_10_2014.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy sprzętu jednorazowego użytkuNumer ogłoszenia: 45549 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 15.01.2015 i do 15.01.2016
Termin składania ofert: 13.03.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 13.03.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ_9_2014 Sprzęt jednorazowy: SIWZ_9_2014_sprzet_jednorazowy.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ_9_2014: Zalacznik_nr_1_do SIWZ_9_2014.ods
bzp45549 2014-03-04: bzp45549-2014-03-04.pdf
Odpowiedzi na pytania 07_03_2014: odpowiedzi_na_pytania_07_03_2014.doc
Wyniki postępowania: ZAW_Wybranie_09_2014_sprz_jedn.doc


Wodzisław Śląski: Kompleksowa obsługa bankowa
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śląskim
wraz z kredytem w rachunku bieżącym w wysokości 350.000,00 złNumer ogłoszenia: 30341 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 31.03.2016
Termin składania ofert: 24.02.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 24.02.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ_bank_8-2014: SIWZ_bank_8-2014.doc
Ogłoszenie BZP nr 30341 z 2014-02-14: ogloszenieBZPnr30341z2014-02-14.pdf
Bilans 2013 aktywa wst: bilans2013aktywawst.jpg
Bilans 2012: bilans2012.jpg
Załącznik nr 2 do 8-2014: zalacznik nr 2 do 8-2014.xls
Załącznik nr 1 do 8-2014: zalacznik nr 1 do 8-2014.doc
Wniosek 252013: wniosek252013.jpg
Uchwała 252013: uchwala252013.jpg
Rzis 2013 wst: rzis2013wst.jpg
Rzis 2012: rzis2012.jpg
Bilans 2013 pasywa wst: bilans2013pasywawst.jpg
RZiS19022014: RZiS19022014.jpg
Bilans i RZiS na 19_02_2014: Bilans_i_RZiS_na_19_02_2014.xls
B19022014pasywa: B19022014pasywa.jpg
B19022014aktywa: B19022014aktywa.jpg
19_02_2014 Odpowiedzi na pytania 8_2014: 19_02_2014_odpowiedzi_na_pytania_8_2014.odt
Załącznik do odpowiedzi na pytania19022014: zalacznik_do_odpowiedzi_na_pytania19022014.zip
Wyniki postępowania 08_2014 bank: ZAW_Wybranie_08_2014_bank.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butliNumer ogłoszenia: 24889 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Do 29.02.2016
Termin składania ofert: 18.02.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 18.02.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ 7_2014: SIWZ_7_2014.doc
Ogłoszenie BZP nr 24889-2014: ogloszenie_BZP.pdf
Odpowiedzi na pytania 14_02_2014: odpowiedzi_na_pytania_14_02_2014.doc
Wyniki postępowania 07_2014: ZAW_Wybranie_07_2014_tlen.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy produktów leczniczychNumer ogłoszenia: 23243 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Do 15.01.2015
Termin składania ofert: 13.02.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 13.02.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ 6_2014: SIWZ_6_2014.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ: zalacznik_nr_I_do_siwz_6_2014.xls
BZP-6-2014-str1: BZP-6-2014-str1.jpg
BZP-6-2014-str2: BZP-6-2014-str2.jpg
BZP-6-2014-str3: BZP-6-2014-str3.jpg
BZP-6-2014-str4: BZP-6-2014-str4.jpg
BZP-6-2014-str5: BZP-6-2014-str5.jpg
Wyniki 17022014 06_2014: Wyniki_17022014_06_2014_DZP_PN.doc


Wodzisław Śląski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
dla LaboratoriumNumer ogłoszenia: 22704 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Do 28.02.2015
Termin składania ofert: 31.01.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ 5-2014: SIWZ_5_2014.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ: Zalacznik_nr_1_odczynniki_labor_wscp.xls
Odpowiedzi na pytania 5_2014: odpowiedzi_na_pytania_5_2014.doc
Wyniki postępowania 05_2014: ZAW_Wybranie_05_2014_labor_wscp.doc


Wodzisław Śląski: Zakup produktów leczniczych
na potrzeby WSCP w Wodzisławiu ŚlNumer ogłoszenia: 13834 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Do 15.01.2015
Termin składania ofert: 22.01.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 22.01.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ 4-2014: SIWZ_4_2014.doc
Załącznik do SIWZ 4-2014: zalacznik_do_siwz_4_2014.xls
Zawiadomienie o unieważnieniu 04_2014: ZAW_uniewaznienie_04_2014.doc


Wodzisław Śląski: Wywóz odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 6220 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Do 31.01.2015
Termin składania ofert: 16.01.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 16.01.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: Dostawa środków dezynfekcyjnychNumer ogłoszenia: 6210 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17.01.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 17.01.2014 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: 2_2014_siwz_dezynfekcja_wscp.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ: dezynfekcja_wscp_2014_int.xls
Odpowiedzi dezynfekcja 02_2014: odpowiedzi_dezynfekcja_02_2014_int.doc
Wyniki postępowania dezynfekcja: ZAW_Wybranie_02_2014_dezynfekcja_wscp.doc
Zawiadomienie unieważnienie 2_2014: ZAW_uniewaznienie_2_2014.doc
Wyniki Dezynfekcja pakiet_4: ZAW_Wybranie_02_2014_dezynfekcja_pakiet_4.doc


Wodzisław Śląski: Dostawa sprzętu jednorazowego użytkuNumer ogłoszenia: 6198 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17.01.2014 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 17.01.2014 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: Zakup opału - węgiel eko-groszek i orzechNumer ogłoszenia: 508976 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 17.12.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 17.12.2013 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: Zakup produktów farmaceutycznychNumer ogłoszenia: 494866 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 13.12.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2013 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_18_2013.doc
Pakiety leki 2014: pakiety_leki_2014.xls
Odpowiedzi na pytania 10.12.2013: odpowiedzi_leki_i_zalacznik.7z
Wyjaśnienia 12.12.2013: wyjasnienia_leki_wscp_12_12_13.pdf
Wynik postępowania: ZAW_Wybranie_18_2013_leki_wscp_int.pdf


Wodzisław Śląski: Usługa w zakresie wywozu i utylizacji
odpadów niebezpiecznych wraz z dzierżawą kontenerówNumer ogłoszenia: 495228 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy.
Termin składania ofert: 12.12.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 12.12.2013 godzina 14:00:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: siwz_odpady_niebezpieczne_wscp_2014.doc
Załącznik odpady 2014: zalacznik_odpady_2014.xls
Zawiadomienie o wynikach postępowania: ZAW_Wybranie_odpady_niebezpieczne.pdf


Wodzisław Śląski: Usługa pralnicza obejmująca
pranie i dezynfekcję z transportem oraz leasing pościeliNumer ogłoszenia: 495054 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy.
Termin składania ofert: 12.12.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 12.12.2013 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu ŚląskimNumer ogłoszenia: 465274 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy.
Termin składania ofert: 22.11.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 22.11.2013 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: siwz_energia_wscp_13_2013.doc
Zawiadomienie o wybraniu 13_2013_energia_int: ZAW_Wybranie_13_2013_energia_int.doc


Wodzisław Śląski: Udzielenie pożyczki długoterminowej
w wysokości 1 500 000,00 złNumer ogłoszenia: 448766 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 48 miesięcy.
Termin składania ofert: 15.11.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2013 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_pozyczka_1,5_mln.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: zalaczniki_do_siwz_15_2013.7z
Zaświadczenie US: zaswiadczenie US.7z
Przesunięcie terminu składania ofert: przesuniecie_terminu_skladania_ofert.doc
Odpowiedz i załącznik do odp 08.11.13: odpowiedz_i_zalacznik_do_odp_08_11_13.7z
Odpowiedzi na pytania 12112013: odp_na_pyt_12112013.doc
Załączniki do odpowiedzi 12_11_13_czesc_1: zalaczniki_do_odpowiedzi_12_11_13_czesc_1.7z
Załączniki do odpowiedzi 12_11_13_czesc_2: zalaczniki_do_odpowiedzi_12_11_13_czesc_2.7z
Wyniki 15_2013.pdf: wyniki_15_2013.pdf


Wodzisław Śląski: Zakup koncentratorów tlenuNumer ogłoszenia BZP: 443792 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: do 29.11.2013 r.
Termin składania ofert: 08.11.2013 godzina 13:30:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2013 godzina 13:40:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_14_2013_koncentratory.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: zalacznik_nr1 koncentratory_14.doc
Odpowiedzi_na_pytania_05_11_13: odpowiedzi_na_pytania_05_11_13.doc
Wyniki 14_2013: wyniki_14_2013.pdf


Wodzisław Śląski: Dostawy leków, wyrobów medycznych i odczynnikówNumer ogłoszenia BZP: 382836- 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy zgodnie z załącznikiem nr I do SIWZ
Termin składania ofert: 04.10.2013 godzina 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2013 godzina 13:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_12_2013.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: zalacznik_nr_1_pakiety.xls
SIWZ_NOWY: SIWZ_12_2013_NOWY.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ_NOWY: zalacznik_nr_1_pakiety_NOWY.xls
Dodatkowy pakiet 12_2013: dodatkowy_pakiet_12_2013.doc
Odpowiedzi na pytania 01_10_13: odpowiedzi_na_pytania_01_10_13.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 08_10_2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_08_10_2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy leków i wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 161243- 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15.01.2015r.
Termin składania ofert: 06.09.2013 godzina 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 06.09.2013 godzina 11:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_11_2013_leki_i_wyroby_medyczne.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: SIWZ_11_2013_ZALACZNIK_NR_I.xls
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ - NOWY: SIWZ_11_2013_ZALACZNIK_NR_I_NOWY.xls
Odpowiedzi wyjaśnienia z dn. 14_08_2013: odp_wyjasnienia_z_dn_14_08_2013.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 09_09_2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_09_09_2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy wyrobów medycznych i odczynników
oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora
ABL-5 RADIOMETERNumer ogłoszenia: 302620 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15.01.2015r.
Termin składania ofert: 07.08.2013 godzina 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 07.08.2013 godzina 11:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_10_2013_wyr_med_odcz.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: SIWZ_10_2013_ZALACZNIK_NR_I_wyr_med_odcz.xls
Odpowiedzi na pytania 02_08_2013: odpowiedzi_na_pytania_02_08_2013.doc
Odpowiedzi na pytania 05_08_2013: odpowiedzi_na_pytania_05_08_2013.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 09_08_2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_09_08_2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawa aparatu USGNumer ogłoszenia: 150961 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 05.08.2013 godzina 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 05.08.2013 godzina 11:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: Dostawy artykułów biurowychNumer ogłoszenia: 290004 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.07.2014r.
Termin składania ofert: 01.08.2013 godzina 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 01.08.2013 godzina 11:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_8_2013_artykuly_biurowe.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: SIWZ_8_2013_zalacznik_nr_I_artykuly_biurowe.xls
Odpowiedzi na pytania 26_07_2013: odpowiedzi_na_pytania_26_07_2013.doc
Odpowiedzi na pytania 29_07_2013: odpowiedzi_na_pytania_29_07_2013.doc
Wyjaśnienia z dn 29_07_2013: wyjasnienia_z_dn_29_07_2013.doc
Odpowiedzi na pytania 29_07_2013_2: odpowiedzi_na_pytania_29_07_2013_2.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 05_08_2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_05_08_2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 145677 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15.01.2014r.
Termin składania ofert: 25.07.2013 godzina 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 25.07.2013 godzina 11:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_7_2013_wyroby_medyczne.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: SIWZ_7_2013_ZALACZNIK_NR_I.xls
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 26_07_2013 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_26_07_2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy artykułów biurowych, tonerów, tuszów, taśm do drukarek komputerowych oraz druków medycznychNumer ogłoszenia: 271068 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.07.2014r.
Termin składania ofert: 19.07.2013 godzina 11:00:00
Termin otwarcia ofert: 19.07.2013 godzina 11:10:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Wodzisław Śląski: Dostawy leków i wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 119115 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15.01.2014r.
Termin składania ofert: 02.07.2013 godzina 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 02.07.2013 godzina 12:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_5-2013_leki_i_wyroby_medyczne.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: SIWZ_5-2013_-_ZALACZNIK_NR_I.xls
Odpowiedzi na pytania 28_06_2013: odpowiedzi_na_pytania_28_06_2013.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.07.2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_04_07_2013.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty sprostowanie 09.07.2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_sprostowanie_09_07_2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy leków i wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 75087 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15.04.2014r.
Termin składania ofert: 23.05.2013 godzina 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 23.05.2013 godzina 12:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: siwz_leki_i_wyroby_medyczne.doc
ZAŁĄCZNIK NR I do SIWZ: ZALACZNIK_NR_I_do_siwz_leki_i_wyroby_medyczne.xls
Odpowiedzi na pytania 21.05.2013 r: odpowiedzi_na_pytania_21.05.2013.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.05.2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_28.05.2013.doc


Wodzisław Śląski: Podchloryn soduNumer ogłoszenia: 71947 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31 maj 2014r.
Termin składania ofert: 21.05.2013 godzina 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 21.05.2013 godzina 12:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: SIWZ_podchloryn_sodu.doc
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi_na_pytania_16.05.2013.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 22.05.2013: zawiadomienie _o_wyborze_oferty_22.05.2013.doc


Wodzisław Śląski: Dostawy lekówNumer ogłoszenia: 62649 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy leków


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15 stycznia 2014
Termin składania ofert: 06.05.2013 godzina 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 06.05.2013 godzina 12:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

SIWZ: siwz_leki_wscp.odt
Załącznik nr 1 do SIWZ: Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.xls
Załącznik nr 5 do SIWZ: Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.05.2013: zawiadomienie_o_wyborze_oferty_07.05.2013.pdf


Wodzisław Śląski: Wywóz odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 6736 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy
Termin składania ofert: 15.01.2013 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 15.01.2013 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: siwz.pdf
Ogłoszenie o wyborze: zawiadomienie_o_wyborze.pdf


Wodzisław Śląski: Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 531026 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 16.01.2013 r. do 15.01.2014 r
Termin składania ofert: 08.01.2013 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2013 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do przetargu: zalacznik nr 1 do przetargu.pdf
Załącznik nr 1 do przetargu: zalacznik nr 1 do przetargu.doc
Odpowiedzi na pytania 1: odpowiedzi na pytania.pdf
Zawiadomienie o wyborze: zawiadomienie_o_wyborze.pdf


Wodzisław Śląski: Zakup myjni - dezynfektora do mycia basenów i kaczekNumer ogłoszenia: 521814 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: Termin realizacji zadania – do 3 tygodni od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 03.01.2013 godzina 11:30:00
Termin otwarcia ofert: 03.01.2013 godzina 12:00:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: siwz_dezynfekator.pdf
Odpowiedzi na pytania: odpowiedzi na pytania.pdf
Zawiadomienie o wyborze: zawiadomienie_o_wyborze.pdf


Wodzisław Śląski: Wywóz odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 515374 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: zamawiający określa termin wykonania zamówienia na 12 miesięcy
począwszy od dnia zawarcia umowy.
Termin składania ofert: 28.12.2012 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 28.12.2012 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: SIWZ_przetarg_odpady_komunalne.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf


Wodzisław Śląski: Dostawa odczynników, podłoży i testów
bakteriologicznych oraz sprzętu laboratoryjnego.Numer ogłoszenia: 489042 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 02.01.2013 do 31.12.2013 rok
Termin składania ofert: 13.12.2012 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2012 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: a) cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do przetargu: Załącznik nr 1 do przetargu.pdf
Odpowiedzi na pytania 1: Odpowiedzi na pytania 1.pdf
Odpowiedzi na pytania 2: Odpowiedzi na pytania 2.pdf
Odpowiedzi na pytania 3: Odpowiedzi na pytania 3.pdf
Odpowiedzi na pytania 4: Odpowiedzi na pytania 4.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie o wyborze.pdf


Wodzisław Śląski: Dostawa produktów leczniczych, diagnostycznych i
wyrobów medycznych.Numer ogłoszenia: 480522 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 16.01.2013 do 15.01.2014 rok
Termin składania ofert: 10.12.2012 godzina 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 10.12.2012 godzina 10:15:00
Kryteria oceny: a) cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: SIWZ.pdf
SIWZ: SIWZ.odt
Załącznik nr 1 do przetargu: Załącznik nr 1 do przetargu.doc
Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi na pytania.pdf
Odpowiedzi na pytania 2: Odpowiedzi na pytania 2.pdf
Odpowiedzi na pytania 3: Odpowiedzi na pytania 3.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie.pdf


Wodzisław Śląski: Dostawa opału w postaci węgla eko-groszek
wegiel kamienny typu 31 lub 32,1Numer ogłoszenia: 479672 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 02.01.2013 do 31.12.2013 rok
Termin składania ofert: 11.12.2012 godzina 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2012 godzina 12:15:00
Kryteria oceny: a) cena 100%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: Ogłoszenie.pdf
SIWZ: siwz.pdf
SIWZ: siwz.odt
Zawiadomienie o wynikach przetargu: Zawiadomienie o wynikach przetargu.pdf


Wodzisław Śląski: usługa kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzisławiu Śląskim
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU – usługi


Usługa kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: od 01.01.2013 do 31.12.2013 rok
Termin składania ofert: 14.11.2012 godzina 13:00:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2012 godzina 13:15:00
Kryteria oceny: a) cena 80% b) warunki ubezpieczenia 20%Załączniki:

Ogłoszenie zamówienia: 20121102_ogl_zam.pdf
SIWZ: 20121102_siwz.DOCX
Szczegółowe warunki zamówienia: 20121102_szcz_war.DOCX
Informacje do oceny ryzyka: 20121102_ocena_ryzyka.DOC
Rejestr majątku WSCP: 20121102_majatek.XLS
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ: F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ.PDF
F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ: F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ.DOC
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ: F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ.PDF
Formularz oferty na usługę kompleksowego ubezpieczenia Pakiet II: Formularz oferty na usługę kompleksowego ubezpieczenia Pakiet II.PDF
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SIWZ: F178 Odpowiedz na pytania zmiany do SIWZ3.PDF
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Szp. w Wodzisławiu Śl: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_Szp_w_Wodzislawiu _Sl
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania: F153 Ogloszenie o wynikach postepowania.PDF


Wodzisław Śląski: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do badań polisomnograficznychZnak 1/2012/DZP/PN; CPV 33.10.00.00-1; data zamieszczenia: 01.02.2012Tryb przetargu: przetarg nieograniczony
Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 09.02.2012 godzina 11:30:00
Termin otwarcia ofert: 09.02.2012 godzina 12:00:00
Kryteria oceny: cena 100%Załączniki:Poprzednie przetargi można sprawdzić klikając w link poniżej:


PRZETARGI